Co charakteryzuje narzędzia nieiskrzące?

Realizacja niektórych prac wymaga posługiwania się sprzętem o szczególnych właściwościach, niezbędnych z uwagi na charakter wykonywanego zadania, ale także warunki, w jakich ma to miejsce. Z takimi sytuacjami najczęściej mamy do czynienia w branżach takich jak choćby górnictwo i przemysł chemiczny oraz rafineryjny, a więc wszędzie tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo eksplozji. Dla zmniejszenia ryzyka korzysta się wówczas z narzędzi nieiskrzących. Przekonajmy się, dlaczego jest to istotne i sprawdźmy, jakie rozwiązania się w nich stosuje.

Dlaczego korzysta się z narzędzi nieiskrzących?

Powodem korzystania z narzędzi nieiskrzących jest ryzyko eksplozji albo deflagracji, które może wystąpić w miejscach, gdzie stężenie gazów lub pyłów uzyska poziom znajdujący się między dolną a górną granicą wybuchowości. W takiej sytuacji do wybuchu może dojść wskutek oddziaływania wysokiej temperatury lub pojawienia się otwartego ognia, lecz również w następstwie iskrzenia wynikającego ze spięcia w instalacji elektrycznej lub spowodowanego zetknięciem się dwóch elementów metalowych.

Jakie rozwiązania stosuje się w narzędziach nieiskrzących?

By zmniejszyć ryzyko związane z wywołaniem eksplozji w miejscach, gdzie trzeba się liczyć z jej wystąpieniem np. w kopalniach, ale także np. w młynach używa się narzędzi i urządzeń w specjalnych wykonaniach wg dyrektywy ATEX. W grę wchodzi tu sprzęt przeznaczony do atmosfer pyłowych, gazowych oraz użytku górniczego. Stosuje się w nim odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne np. obudowy iskrobezpieczne, specjalne osłony, a także korzysta ze stopów, które eliminują niebezpieczeństw iskrzenia np. brązu aluminiowego czy brązu berylowego, który jest używany nie tylko w narzędziach, ale też m.in. końcówkach dystrybutorów paliwa. Dobrą opcją jest również stosowanie narzędzi pneumatycznych albo hydraulicznych.